GroenLinks in de Rotterdamse gemeenteraad is blij met het sociale gehalte van het vandaag gepresenteerde collegeprogramma. Fractievoorzitter Anneke Verwijs: ,,Of je nu in de schulden zit, de taal niet voldoende spreekt, geen stageplaats hebt, GroenLinks ziet het sociale programma van het college als steun in de rug voor al die mensen."

Verwijs: ,,Er zal hard gewerkt worden aan het wegwerken van alles wat mensen in de weg staat om mee te doen. Belangrijk is dat mensen worden uitgedaagd te werken aan hun eigen ontwikkeling samen met andere Rotterdammers en de organisaties die actief zijn in de stad. Het is prima dat daarbij vooral ook ingespeeld wordt op wat er in de wijken gebeurt.”

GroenLinks is tevreden over het extra taalonderwijs, vergroting van het aantal stageplaatsen, de inzet op nieuwe banen en een krachtiger armoedebeleid. ,,Er waait een frisse wind door de stad”, aldus Verwijs. ,,Voor deze coalitie telt niet de afkomst, maar de toekomst. Dit zal de kansen van veel Rotterdammers vergroten.” Ze vindt de extra investeringen in onderwijs, werk, zorg en armoedebestrijding “broodnodig om de versnelde emancipatie van Rotterdammers mogelijk te maken”. Het milieubeleid kan wat haar betreft nog wel een stuk krachtiger.

Op milieugebied is GroenLinks blij met de extra aandacht voor fietsers en meer parkeerplaatsen aan de rand van de stad. De partij mist echter concrete plannen voor meer groen in de stad, voor duurzaam bouwen, en voor verbetering van het dierenwelzijn. Verwijs: ,,De hoofdlijn van dit programma ondersteunen we van harte, hoewel het college op milieugebied nog wat voorzichtig is.”