Wat is er gebeurd sinds het opperen van het groene woonidee?
Op 23 februari heeft een brainstormsessie plaatsgevonden met verschillende GroenLinks-leden, belanghebbenden en geïnteresseerden over de invulling van de woonplannen bij Zestienhoven. In deze brainstorm kwamen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals het uiterlijk van de wijk, hoe stads of hoe groen het moet het worden en welke voorzieningen er moeten  komen.

Drie vragen waren de kern van de brainstorm.

1.  Wat moeten we sowieso regelen?

Antwoorden: Het ov moet goed geregeld zijn en fietsers en voetgangers krijgen de ruimte. De wijk wordt toegankelijk voor iedereen: bij het plannen worden mensen met een beperking als ervaringsdeskundigen ingezet. Stadsnatuur is een centraal onderdeel in de wijk: de wijk wordt groen met aandacht voor verschillende soorten bomen, planten en gewassen. Buitensport en -spel krijgt aandacht en de bouw wordt duurzaam en natuurinclusief. Sociale cohesie moet ook worden meegenomen in de de plannen.

2.     Wat is mooi om te hebben?

Antwoorden: Een iconisch gebouw! Een gebouw waar bewoners trots op kunnen zijn en dat past bij de wijk. En aandacht voor coöperatief wonen en werken. Ruimte voor kunst en cultuur.

3.  Wat moeten we absoluut niet doen?

Antwoorden: Snelwegen aanleggen en alles betegelen. Vervoer op basis van fossiele brandstof toelaten. Geen concurrentie met het centrum maar ook geen voorzieningloze buitenwijk creëren. Eén type woning bouwen: we moeten juist zorgen dat allerlei doelgroepen hier kunnen wonen en zich thuisvoelen. 

Het kan – omvormen van luchthaven tot woonwijk en park
Na de brainstorm zijn de raadsleden aan de slag gegaan met alle opgehaalde ideeën.Daarbij zijn ze ook op zoek gegaan naar voorbeelden uit het buitenland. Op welke plekken zijn er luchthavens gesloten en wat is er met de ruimte gedaan? Dat leverde 5 mooie voorbeelden op die laten zien: het kan.

Berlin Tempelhof Airport
Het voormalige vliegveld is nu een gigantisch stadspark in Berlijn, genaamd Tempelhofer Feld. Duizenden stadsbewoners komen er dagelijks om te wandelen, sporten of te picknicken.

Munich-Riem Airport
Het stadsdeel Messestadt Riem, in het oosten van München, is volledig gebouwd op het voormalige Munich-Riem airport. Inmiddels wonen er 18.000 mensen en is er werk voor 13.000 mensen. Er zijn scholen, een winkelcentrum en een park.

Quito Airport
Een ander voorbeeld, wat verder van huis, is Parque Bicentenario in het noorden van Ecuador. Hier is een vliegveld van 125 hectare omgetoverd in een aantrekkelijk park met een rijke biodiversiteit. Ook is er veel ruimte om te sporten, onder andere op een groene hardlooproute.

Galeville Military Airport
Voorheen een militair vliegveld, nu een natuurpark. Het Amerikaanse Shawangunk Grasslands National Wildlife Refuge is 229 hectare en zorgt voor extra habitat voor bedreigde vogelsoorten.

Blijf meedenken!
Astrid en Jeroen zijn in gesprek met omwonenden, stedenbouwkundigen en wetenschappers om de ideeën concreter te maken. We hopen dat je weer meedenkt als de plannen in een nieuwe fase zijn. We houden je uiteraard op de hoogte!