Regionale Energie Strategie Rotterdam – Den Haag
Maar er is meer goed nieuws: zo stemde onlangs de raad in met de Regionale Energie Strategie Rotterdam – Den Haag. Daarin maakte wethouder Arno Bonte afspraken met alle regiogemeentes om meer duurzame energie op te wekken en te gebruiken in onze regio. In dat plan zetten we in op vier doelen: 

  1. Meer opwek van groene stroom met zon en wind; 
  2. Meer gebruik van restwarmte uit de haven; 
  3. Inzet op de maak en gebruik van de duurzame brandstoffen groengas en waterstof; 
  4. Een beter energiesysteem om elektriciteit op te slaan, warmte vast te houden en alle energie beter te verdelen. 

Hoe?
We doen dat binnen Rotterdam door meer zonnepanelen te plaatsen op daken zoals op het dak van Ahoy dat nu helemaal vol ligt. Door meer windmolens te plaatsen in de haven en langs de Maasvlakte. En door meer gebruik te maken van restwarmte uit de haven in bijvoorbeeld de pilotwijk Heindijk in IJsselmonde. Maar ook door juist energie te besparen door meer woningen te isoleren en door bijvoorbeeld het Nieuwe Luxor Theater te gaan koelen met water uit de Maas in plaats van airconditioners. Of door te investeren in nieuwe opruimtechnieken voor asbest waardoor we dat veel energiezuiniger en schoner kunnen saneren.  

Grote stappen
Toch mag daar wat betreft de GroenLinks-fractie nog een schepje bovenop. Want onze infrastructuur geeft kans om bij te dragen aan de energietransitie door ze te voorzien van zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan al onze straatlantarens, reclameborden, verkeerslichten maar ook de zonkant van metrobanen en viaducten. Raadslid Stephan Leewis (woordvoerder energie en klimaat) diende daarop ook een voorstel in die door een ruime meerderheid van de raad werd aangenomen. Daarnaast wordt in de regio verder ingezet op windmolens op zee en zonnepanelen langs snelwegen. Zo zetten we grote stappen naar een duurzamere, schonere en gezondere stad.  

Maar daarbij mogen we niet de biodiversiteit uit het oog verliezen. Onze natuurgebieden kunnen niet nog extra onder druk gezet worden. Daarom is het ook goed dat onze wethouder ervoor pleit dat er in de natuurgebieden in de Regio geen energieopwek komt. Die plekken hebben we namelijk heel hard nodig voor onze planten en dieren, en om zelf als mens tot rust te kunnen komen.