Door Stephan Leewis.

Afgelopen donderdag gingen de grote klimaatplannen van wethouder Arno Bonte met vlag en wimpel door de raad. Een klimaataanpak is keihard nodig want we staan middenin een klimaatcrisis. Zoals we zien aan de extreme branden in Australië, de hoge temperaturen in Antarctica en het in hoog tempo uitsterven van vele soorten planten en dieren. Maar we merken het ook aan onze eigen warme winters en hete zomers in Rotterdam.

Om verdere catastrofes te voorkomen is stevig ingrijpen nodig. Ingrijpen op internationaal, nationaal maar juist ook op lokaal niveau. Overal moeten de schouders eronder. Want we moeten naar een samenleving die vrij is van fossiele brandstoffen; die circulair en duurzaam is. En dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt veel werk en inzet.

Daarom is het heel goed dat we nu in Rotterdam een Klimaatakkoord hebben. Een akkoord waarin inwoners, bedrijven en de gemeente samen de schouders eronder zetten om Rotterdam energieneutraal, circulair en klimaatbestendig te maken.

In het Rotterdamse Klimaatakkoord staan 49 deals: van het maken van schone en groene waterstof tot het aardgasvrij maken van woningen in Bospolder-Tussendijken. Van elektrische deelauto’s tot het steunen en versterken van energiecorporaties en het stimuleren van een plantaardig dieet.

Daarnaast werd een breed pakket aan maatregelen vastgesteld om de gemeente verder de verduurzamen. Zoals versnelling van zonne-energie, de van versnelling windenergie en de “Visie op Duurzame Biomassa” waarin we aangeven dat het verbranden van houtpellets in energiecentrales niet wenselijk is in Rotterdam. Als fractie hebben we daar nog aan toegevoegd dat deze visie ook gebruikt moet worden door andere economische partners zoals het Havenbedrijf en Innovation Quarters.

Ook is er een plan vastgesteld om het aanleggen van groene daken en zonnepanelen verder te verduurzamen. Daar hebben we als fractie nog aan toegevoegd dat we dan graag groene daken willen met meer dan aellen sedum (een mos). Sedumdaken zorgen voor wateropslag en helpen daken te koelen, maar zij bieden niet of nauwelijks voedsel en leefruimte voor insecten, vogels en andere dieren. Daarom ben ik blij dat ons voorstel werd aangenomen, dat stimuleert dat er ook inheemse planten op daken worden gezet. Zo maken we de stad niet alleen klimaatbestendig maar versterken we ook de biodiversiteit.