De gemeenteraad besprak afgelopen raadsvergadering de voortgang van het beleidsplan armoede en schulden van de gemeente. Uit de rapportage bleek dat we nog lang niet in staat zijn om iedereen te bereiken die hulp nodig heeft bij schulden of andere financiële problemen. In eerdere debatten hebben we benadrukt dat er veel meer kan worden gedaan om ervoor te zorgen dat meer mensen gebruikmaken van de individuele inkomenstoeslag. Gelukkig heeft de wethouder toegezegd hiernaar te gaan kijken. 

Tijdens het debat hebben we vooral benadrukt hoe belangrijk de manier waarop we armoede ‘meten’ is. De rekenmodellen die worden gebruikt om de financiële situatie van verschillende gezinssamenstellingen in kaart te brengen, houden geen rekening met hoge huurprijzen, energierekeningen en het feit dat leven in armoede het moeilijk maakt om goed met geld om te gaan. We hebben een voorstel ingediend om bij het volgende meetmoment een andere rekenmethode te gebruiken. Deze schetst een realistischer beeld. Helaas werd dit voorstel niet aangenomen.

GroenLinks zal in Rotterdam blijven knokken om zo veel mogelijk mensen met financiële problemen te helpen, zodat iedereen op gelijke voet kan deelnemen aan de samenleving.