De ingang van Rotterdam The Hague Airport

Geen uitbreiding Rotterdam Airport

GroenLinks blijft zich verzetten tegen de uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport. Die verzekering komt van fractievoorzitter Judith Bokhove van GroenLinks Rotterdam. De gemeenteraad nam afgelopen week een besluit over het bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport. Samen met D66 en SP zorgde GroenLinks er daarbij voor dat hierin niet wordt voorgesorteerd op de door het vliegveld gewenste uitbreiding.

In het bestemmingsplan, waar in bepaald wordt waar gebouwd mag worden en welke functies verschillende gebouwen mogen hebben, wordt de huidige situatie vastgelegd. Bokhove: 'Dat was ook hoognodig, want het vorige bestemmingsplan stamde nog uit de jaren '60.' In het voorstel van het college was een zogenaamde wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waarmee het bestemmingsplan heel makkelijk aangepast zou kunnen worden, wanneer Rotterdam The Hague Airport de door haar gewenste uitbreiding zou krijgen. Deze wijzigingsbevoegdheid is echter geschrapt door een amendement van D66, SP en GroenLinks.

De strijd over de eventuele uitbreiding wordt later dit jaar gevoerd. Nadat Rotterdam The Hague Airport daar een formeel verzoek voor indient, moet de gemeente Rotterdam daar een advies over uitbrengen. Uiteindelijk zal het rijk daar de knoop over doorhakken. Voor GroenLinks zijn de extra geluidsoverlast en milieuschade die de eventuele uitbreiding met zich meebrengen onaanvaardbaar.