Onlangs heeft raadslid Larissa Vlieger met haar maidenspeech tijdens de eerste actualiteitenraad een regeling van werkzaamheden aangevraagd over het onderwerp vluchtelingenbeleid. In deze regeling haalde zij de tegenstrijdigheid tussen het beleid voor Oekraïense vluchtelingen en het beleid voor mensen die uit andere landen gevlucht zijn aan.

In de bijbehorende vragen ging het over de mogelijkheden om een ruimer vluchtelingenbeleid voor meer mensen te onderzoeken. Er werden vragen gesteld over bijvoorbeeld de sociale zekerheid van Oekraïense vluchtelingen, nu zij een andere status hebben. Deze regeling van werkzaamheden is meegenomen in de afgelopen commissievergadering (van de tijdelijke commissie Bestuur) waar opheldering is gevraagd door Larissa Vlieger voor de beantwoording op enkele vragen.

Zo was het uit de beantwoording nog steeds niet duidelijk wat de consequenties voor Oekraïense vluchtelingen zijn met betrekking tot hun sociale rechten en plichten (en de rol van de gemeente hierin). Er kwam geen antwoord op de vraag in hoeverre men een ruimhartiger beleid voor andere mensen die gevlucht zijn voor ogen zien. GroenLinks blijft altijd strijden voor een ruimhartiger vluchtelingenbeleid in Rotterdam, want wie vlucht voor oorlog en geweld, is welkom in onze stad.