Raadslid Larissa Vlieger ging langs bij de avond over de Rotterdamse Jongerenagenda. Hier hoorde zij de negatieve geluiden hierover. Zo ontstond er een voorstel dat oproept tot een wethouder jeugd. Helaas vond het college dit overbodig en werd het voorstel zonder enige onderbouwing weggestemd.

Afgelopen week ging het weer over jeugd. Het rapport van de kinderombudsman werd namelijk besproken tijdens de raadsvergadering van 7 juli. In dit rapport haalt de ombudsman de lange wachttijden in de jeugdzorg aan en ook de participatie van kinderen/jongeren in de stad. Vorig jaar is er een voorstel ingediend om de kaders rondom jeugdparticipatie inzichtelijk te krijgen. In de beantwoording hiervan viel te concluderen dat we veel doen aan participatie maar dat de kaders ontbreken.

Daarom diende raadslid Larissa vlieger samen met de Partij voor de Dieren een voorstel in om de wethouder op te dragen hiermee aan de slag te gaan samen met de kinderombudsman en kinderen/jongeren. Dit voorstel is met algemene stemmen aangenomen. GroenLinks blijft zich inzetten voor de kinderen/jongeren in Rotterdam.