Foto: Erik Fecken

Algemene beschouwingen - speech fractievoorzitter

Verandering begint hier, in Rotterdam. Zo begon fractievoorzitter Lies Roest haar speech tijdens de algemene beschouwingen.

Tijdens de eerste van twee vergaderingen over de begroting van het stadsbestuur 2019 brak Roest een lans voor de eerste begroting van het stadsbestuur. Namens de fractie diende zij drie moties (plannen) in. Hieronder is de volledige tekst van de speech te lezen.

 

Verandering begint hier – Algemene Beschouwingen 2018

Verandering begint hier, in Rotterdam. Met dat motto voerde GroenLinks het afgelopen jaar onvermoeibaar campagne. En niet voor niets! We behaalden ons beste resultaat ooit in Rotterdam. En ik waarschuw alvast: dit is nog maar het begin…! ;-) Het mooie van zo’n uitslag is dat je daarmee ook een plek krijgt aan de onderhandelingstafel. Optimistisch als we zijn, kiest mijn partij altijd voor zoveel mogelijk positieve veranderingen hier in Rotterdam; wij willen geen half werk leveren. En hoewel het tijdens de onderhandelingen vaak spannend was, durf ik inmiddels te zeggen: De verandering is begonnen!

 

Duurzaamheid

Verandering begint in Rotterdam. Dat geldt zeker voor de klimaatdoelstellingen van ons college. Want de effecten van klimaatverandering komen in een rivierdelta als Rotterdam extra hard aan. Daarom voelen we een grote verantwoordelijkheid om voorop te lopen in de strijd tegen klimaatverandering. Nog deze periode gaan we een trendbreuk realiseren: voor het eerst zal de CO2-uitstoot dalen in plaats van stijgen. Wij willen die ambitie graag ondersteunen met onze motie Een dak vol energie. Hiermee willen we zorgen dat al die grote oppervlaktes dak van bedrijfshallen en kantoorgebouwen zo snel mogelijk vol gelegd worden met zonnepanelen.

  • Motie Een dak vol energie

Ook op het gebied van het verbeteren van de luchtkwaliteit zijn er heldere doelen geformuleerd. Daarbij is het wethouder Bonte ook al gelukt om daarvoor 6,5 miljoen extra los te krijgen bij het rijk. Daarmee starten we onder andere projecten voor schone lucht langs het tracé Maastunnel-’s Gravendijkwal en projecten met walstroom voor zeeschepen.

GroenLinks is ook erg blij met de 20 hectare extra groen in Rotterdam. Want extra groen draagt niet alleen bij aan het woongenot en het aantrekkelijk maken van onze stad, maar speelt ook een belangrijke rol in het klimaatadaptief maken van Rotterdam. Bovendien stimuleren we hiermee de ecologische verscheidenheid en biodiversiteit van de flora en fauna in onze stad. In de commissie heeft de wethouder toegezegd dat Rotterdammers en groene initiatiefnemers uit onze stad betrokken worden bij het maken van de plannen en de uitvoering van deze vergroening. Ook mijn partij denkt daar uiteraard graag in mee!

 

Sociaal

Verandering begint in Rotterdam. Het duidelijkst is dat misschien wel in het sociale domein. Dit college zet stevig in op goed werkend beleid tegen armoede, tegen schulden, en tegen laaggeletterdheid. Ook gaat de sociale dienst veel persoonlijker kijken naar wat iemand nog wel en wat iemand niet meer kan. Rotterdammers worden ondersteund bij het op orde krijgen van hun leven en bij het zorgen dat ze dit op orde kunnen houden. Kwetsbare groepen, zoals statushouders, krijgen een aparte aanpak die voor hen werkt, en worden niet meer op een hoop geveegd met alle andere Rotterdammers, waarbij wordt verwacht dat ze zelf hun weg wel vinden. Dit is nodig, want de verschillen in Rotterdam zijn groot. Niet voor niets noemde journalist Mark Hoogstad zijn boek over Rotterdam Stad van twee snelheden. Wij vinden het belangrijk om die ongelijkheid aan te pakken. Niet door de hardlopers af te remmen, maar door de Rotterdammers in de staart van de race, die alles op alles zetten om hun doel te bereiken, een extra zetje in de rug te geven.

  • Motie Gezondheidsachterstanden verkleinen

 

Wonen

Verandering begint in Rotterdam. Dat geldt ook voor het wonen in deze mooie stad. Ook hier is verandering hard nodig, want Rotterdam wordt steeds populairder. Veel mensen willen hier wonen, maar voor lang niet iedereen is er een passende woning te vinden. Dat betekent dat we de mouwen moeten opstropen en moeten gaan bouwen. We gaan deze periode meer huizen bouwen dan we ooit gedaan hebben, om te zorgen dat er voor alle Rotterdammers een betaalbaar huis blijft. Voor GroenLinks is het daarbij belangrijk dat we voor iedereen bouwen, zowel voor de sociale sector, waar de druk hoog is en mensen jaren op een wachtlijst staan, als voor de hogere inkomens, die we niet willen kwijtraken aan onze buurgemeentes. En ook voor de studenten die onze stad zoveel te bieden hebben! We stoppen met Rotterdammers de stad uitjagen. Juist ook voor deze grote opgave is het van belang om samen met de Rotterdammers aan de slag te gaan

  • Motie Samen stadmaken

Voorzitter, wie alleen televisie heeft gekeken in de dagen rond de gemeenteraads­verkiezingen, denkt waarschijnlijk dat integratie en identiteit de belangrijkste thema’s zijn hier in Rotterdam. Maar de talloze Rotterdammers waarbij wij in de campagne hebben aangebeld, hadden vooral zorgen over de onderwerpen die ik zojuist heb besproken, duurzaamheid, sociaal (armoede)beleid en wonen. Krijgen mijn kinderen dezelfde kansen als ik heb gehad? Is er straks nog een woning voor ze? Krijg ik de zorg die ik nodig heb als ik ziek word? En word ik ziek van die vieze lucht in Rotterdam? Gaat mijn huis niet scheuren, verzakken of onderstromen door steeds extremer weer (zoals droogtes en hoosbuien). Dit zijn de terechte vragen van veel Rotterdammers.

Tegelijkertijd zetten Rotterdammers hun zorgen om in actie, in iets positiefs. Bewoners verenigen zich om iets voor elkaar te krijgen, zelf initiatief te nemen. Dat is trouwens niet nieuw. Misschien wel het bekendste voorbeeld, OpzoomerMee, bestaat komend jaar bijvoorbeeld 25 jaar, en is een van de meest succesvolle exportproducten uit Rotterdam geworden. Dit eigen initiatief moeten we koesteren, en vieren! Want als politiek we kunnen het zeker niet alleen. Deze opgave is zo groot dat we iedereen nodig hebben om er een succes van te maken.

Verandering komt niet vanzelf. Daar moet je voor blijven werken. Dat zal mijn partij blijven doen, en datzelfde verwachten we van dit college. Zodat we over 4 jaar kunnen zeggen: De verandering begon hier, in Rotterdam.