Algemene beschouwingen: energietransitie staat centraal

De energietransitie was hét thema van de algemene beschouwingen van de Rotterdamse gemeenteraad. Het stadsbestuur gaat hier voortvarend mee aan de slag. De energietransitie, zowel in de stad als in de haven, is een grote prioriteit.

Voor GroenLinks is het  belangrijk dat Rotterdam voorop loopt in de energietransitie, maar ook dat deze betaalbaar blijft voor iedereen. Bij onze wethouder Arno Bonte (duurzaamheid & energietransitie) is dit in goede handen.

Tijdens de algemene beschouwingen zijn een aantal voorstellen van GroenLinks aangenomen:

  • Zonnepanelen voor ondernemers

Ondernemers willen óók bijdragen aan de energietransitie. Stephan Leewis diende daarom een motie in om het voor ondernemers makkelijker te maken om zonnepanelen op hun daken te leggen. Wat ons betreft komt op elk bedrijfspand een dak met zonnepanelen!

  • Aanpak gezondheidsachterstanden

Jeroen Postma kreeg een meerderheid achter zijn voorstel om een actieplan te maken voor verkleinen van gezondheidsachterstanden. Gezondheidsachterstanden van grote groepen Rotterdammers zijn een vorm van ongelijkheid die we moeten bestrijden. De gezondheid van Rotterdammers staat wat ons betreft voorop!

  • Stadmaken

Wat GroenLinks betreft hebben we alle innovatieve ideeën, gezamenlijke kennis en kunde van Rotterdamse stadmakers nodig om Rotterdam te verbeteren. Astrid Kockelkoren diende daarom een motie in over samen stadmaken. Bewoners en initiatiefnemers als stadslabs krijgen nu een vanzelfsprekende rol bij ontwikkelingen in de stad op het gebied van bijvoorbeeld wonen en groen.

 

Goede samenwerking met andere partijen: fietsen, groene haven en wonen voor iedereen

Naast onze eigen voorstellen hebben we veel mooie moties ingediend samen met andere partijen in de raad. Hierbij een greep uit de voorstellen die het hebben gehaald:

• Mijn fiets staat veilig 

Rotterdam wordt steeds meer een fietsstad. Daarbij horen ook fatsoenlijke plekken om je fiets te stallen. We regelen dat er meer stallingsplekken bij komen, zowel in de stad als fietstrommels in de woonwijken.

• Baas in eigen haven

We zorgen voor een groene haven. De gemeente gaat afrekenbare klimaatdoelen eisen aan de Rotterdamse haven.

• Meergeneratiewoningen

Woningen waar kinderopvang, ouderenopvang en studentenhuisvestiging worden gecombineerd zijn een succes in Duitsland. Het stadsbestuur gaat uitzoeken of dit een goede optie is voor Rotterdam.