Afval scheiden in hoge flats in Rotterdam

Een voorstel van GroenLinks om afval van groente, fruit, en etensresten in hoogbouw te benutten is unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Rotterdam heeft de ambitie om in 2050 een volledig circulaire stad te zijn. Een stad waarin we alle reststromen opnieuw gebruiken. Om dat te bereiken moet er ook een plan komen voor groente-, fruit- en eetafval (GFE) in hoogbouw.

Op dit moment worden groente- en fruitresten in de stadsdelen met veel hoogbouw nog niet gescheiden terwijl daar een enorme kans ligt. De meeste inwoners van Rotterdam wonen in appartementen en ook die bewoners willen graag scheiden. Bovendien is juist deze reststroom heel waardevol omdat het kan worden omgezet in energie en veel fosfaat bevat dat weer nodig is voor onder andere kunstmest. Er is echter nog geen duurzaam afvalsysteem aanwezig voor deze bewoners.

Raadslid Astrid Kockelkoren wil dat het college vaart maakt met het inzamelen van GFE-afval door gewoon aan de slag te gaan in een bestaande woontoren. Te beginnen met een proef voor een GFE-afval inzamelingssysteem met een zogenoemde afvalgrinder. Dit is een apparaat dat bevestigd zit onder wasbakken waardoor groente-, fruit- en andere etensresten door het afvoerputje kunnen worden ingezameld.

Raadslid Astrid Kockelkoren “De handen moeten uit de mouwen om van Rotterdam een volledig circulaire stad te maken en we zijn blij dat we me dit voorstel weer een stap in de goede richting zetten.”