Extra groen en ecologische verbinding
GroenLinks heeft afgedwongen dat er extra groen komt, dubbel zoveel als er nu is. Binnen het plangebied komt meer groen terug dan er nu is. De huidige parkeerplaats aan de kade wordt omgetoverd tot een groen wandelgebied. Voor bewoners in de omliggende stenige wijken komt er ook extra groen bij. Deze nieuwe groene plekken komen tussen Het Park en het Dakpark. Zo vormen ze samen een ecologische verbinding voor planten, dieren en wandelaars. Momenteel doet een extern bureau onderzoek naar wat er precies mogelijk is. De wethouder heeft ons beloofd om de resultaten snel met ons en de stad te delen.

Verbetering schone lucht
De luchtkwaliteit bij de Maastunnel wordt significant verbeterd door te sturen op een afname van vervuilend verkeer. Ook komt er een schone en snelle openbaar vervoer-verbinding tussen noord en zuid met een halte op het Drooglever Fortuynplein.

Betaalbare woningen
Meer dan 300 woningen op deze plek komen in het betaalbare segment: sociaal en middelduur. Voor de sociale woningen geldt natuurlijk dat die ook in de toekomst sociaal blijven. Met ons voorstel voor het instellen van een zelfbewoningsplicht zorgen we ervoor dat ook de koopwoningen in de toekomst betaalbaar blijven.

Meestgestelde vragen
We krijgen veel vragen over het project. We zetten de meestgestelde vragen en de feiten op een rij:

Waarom willen jullie hier bouwen? Dat is niet toch niet groen?
Dit plan maakt de bouw van 630 woningen mogelijk in de groenstrook en stenige kade lángs het park, tussen de Maastunneltraverse en de Parkhaven. Daarbij wordt de stenige kade opnieuw ingericht met meer groen, bomen en ruimte voor de fietser en voetganger. Binnen het ‘plangebied’ komt meer groen bij dan er was. Hierbij worden zoveel mogelijk bestaande bomen behouden of verplaatst. Er zullen een aantal bomen sneuvelen. Daar balen wij ook van. Maar dit verlies wordt gecompenseerd met het extra groen in de omliggende wijken en door het toevoegen van 200 extra bomen. Plus natuurlijk de 630 woningen die  Rotterdam hard nodig heeft.

Wat is er aangepast in vergelijking met de eerste versie van de plannen?
- Voor meer lucht tussen de gebouwen en om meer ruimte te maken voor groen is het aantal appartementsgebouwen teruggebracht van 10 naar 8.
- De nu nog stenige kade aan de Parkhaven wordt verbreed en krijgt een groener en aantrekkelijker uiterlijk, met nieuwe bomenrijen, bankjes en beplanting langs de kade.
- Er komt een smallere brug tussen de Parkhavenkade en Het Park, om het karakter van de Maastunneltraverse zo min mogelijk te beïnvloeden.

Waarom bouwen op deze locatie? Kun je niet ergens anders gaan bouwen?
Voor andere plekken in de stad zoals Merwe4haven en de Rijnhaven zijn er ook al bouwplannen. Ook wordt er gewerkt aan het ombouwen van kantoorpanden naar woningen. Dus het is niet het een of het ander maar allebei. Vanwege wooncrisis is het nodig als stad op veel plekken te bouwen en te zorgen voor woonruimte voor iedereen.

Hoe zit het met de bomen en het extra groen?
Op dit moment zijn er 355 bomen in de Parkhavenstrook. In de nieuwe situatie worden dat 555 bomen: er komen dus in totaal meer bomen bij. Van de bestaande bomen blijven er 156 staan en 101 worden herplant. 98 bomen worden gekapt waarvan er 57 in zeer slechte staat zijn. De nieuwe bomen dragen bij aan de broodnodige diversiteit in het bomenbestand. Daarnaast worden er nog een keer zoveel groen en bomen toegevoegd om een groene verbinding tussen Het Park en het Dakpark te realiseren. Ook dit draagt bij aan een betere biodiversiteit en dat is belangrijk voor onder andere bijen, vlinders en insecten.

Hoe zorgen jullie voor betaalbare woningen?
Meer dan 300 woningen worden op deze plek in het betaalbare segment gebouwd, sociaal en middelduur. Voor de sociale woningen geldt natuurlijk dat die ook in de toekomst sociaal blijven. Met ons voorstel voor het instellen van een zelfbewoningsplicht zorgen we ervoor dat ook de koopwoningen in de toekomst betaalbaar blijven.

Hoe zit het met de luchtkwaliteit bij de Parkhaven?
Op dit moment is de Maastunnelcorridor een van de meest vervuilde wegen van Rotterdam. Dat gaan we nog deze collegeperiode aanpakken, om een significante meetbare verbetering van de luchtkwaliteit te realiseren. Vervuilend verkeer krijgt minder ruimte en er komt een schone en snelle ov-verbinding tussen noord en zuid met een halte op het Drooglever Fortuynplein. Bijvoorbeeld een elektrische bus met een vrijliggend wegdek die kan doorrijden zonder verkeershinder of een tram of metro.

Waarom wordt hier gebouwd ondanks dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) negatief adviseert?
Op verzoek van de RCE is een onafhankelijk adviesbureau ingeschakeld. Dit externe bureau, Steenhuis-Meurs, is tot 11 aanbevelingen gekomen om de impact op het cultureel erfgoed zo klein mogelijk te maken. Als gevolg van de 11 punten is o.a. de ruimte rondom de Euromast vergroot en is het zicht op de mast vanuit de stad verbeterd. De rijksdienst gaat op deze aanpassingen helaas niet in. Wij menen dat met deze aanpassingen recht wordt gedaan aan de  cultuurhistorische waarden  en daarmee tegemoet is gekomen aan de opmerkingen van de RCE. Om het woningbouwproject te beoordelen hebben we dit advies mee gewogen in een integrale afweging.