Lies Roest GroenLinks Rotterdam burgerraadslid burgerlid gemeenteraad fractiemedewerker

Lies Roest

Burgerraadslid, Fractiemedewerker

Lies werkt sinds 2006 op de fractie en is sinds 2014 tevens burgerraadslid voor GroenLinks Rotterdam.

Lies Roest (1982) is als fractiemedewerker goed op de hoogte van de lokale politiek. Ze is eerder burgerraadslid geweest in de deelraad van Overschie, was actief binnen DWARS en heeft ook meegeschreven aan verschillende verkiezingsprogramma's van GroenLinks Rotterdam. Sinds 2014 is zij tevens burgerraadslid, waarbij ze woordvoerder is in de commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid. Lies is naast haar werk voor GroenLinks regisseur bij studententoneelvereniging RISK en lid van het bestuur van twee theatergroepen.

Alhoewel ze een generalist is, ligt haar passie bij de sociale en culturele onderwerpen. ‘Knokken voor wat kwetsbaar is’ is de oude GroenLinks leus die goed bij haar past.