Rijkswaterstaat heeft voornemens om een nieuwe snelweg aan te leggen ten noorden van Rotterdam. Deze weg moet de A13 ten noorden van Overschie gaan verbinden met de A16 bij het Terbregseplein. De weg doorsnijdt onder meer het Lage Bergse Bos.

In deze zienswijze reageert GroenLinks op de Variantennota en op de Milieu Effect Rapportage.