Kinderen spelen veel buiten, ademen sneller, bevinden zich lager bij de grond, hebben een kleiner longoppervlak en hun longen zijn zich nog aan het ontwikkelen. Daardoor heeft de schade vooral impact op deze jonge Rotterdammers. Door hoge stikstof- en ultrafijnstofconcentraties lopen zij een behoorlijk verhoogd risico op een ernstig beloop van een longontsteking of astma. Deze schade heeft gevolgen voor de rest van hun leven. En volgens Marvin Biljoen is het aan de gemeenteraad om met beleid ervoor te zorgen dat deze kinderen beschermd worden.

Uit de uitkomsten van het participatietraject blijkt dat de deelnemers die wel hebben deelgenomen het erover eens zijn dat het nieuwe Luchthavenbesluit moet leiden tot een afname van emissies. Tegelijkertijd wordt er gesteld dat er geen nationale normen of grenswaarden voor ultrafijnstof gelden. Het is voor GroenLinks onbegrijpelijk hoe de participanten, zoals RTHA, Shell en Schiphol Group het erover eens kunnen zijn dat ze emissies willen reduceren, maar zonder daaraan een actie te koppelen.

VVD-wethouder Vincent Karremans heeft, op verzoek van raadslid Biljoen, in zijn reactie op de uitkomsten van het participatietraject toegevoegd dat bewoners zich hier ernstig zorgen over maken. Biljoen: “Dit is goed, maar niet voldoende. We moeten blijven strijden voor de gezondheid van onze kinderen.”