Een viertal politici en mensen uit het veld geven een inleiding op vier thema’s die voor ouderen van belang zijn: zorg - wonen -  inkomen - meedoen. Na de inleidingen kun je meedoen aan tafelgesprekken.

Doel van de avond is dat we door het uitwisselen van ideeën, visies en kennis inspiratie en input leveren aan iedereen die betrokken is bij en werkt voor ouderen en we tevens een bijdrage leveren aan de politieke en maatschappelijke agenda van Rotterdam.

De inleiders:

Thema Inkomen
Lies Roest, fractievoorzitter GroenLinks Rotterdam, (Portefeuille werkgelegenheid en inkomen, armoedebestrijding en schulden, integratie en samenleven, maatschappelijke opvang, zorg en volksgezondheid). 

Thema Wonen
Sven de Langen, wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport, CDA Rotterdam.

Thema Zorg
Erna Vogelzang, manager cliënten-logistiek en productinnovatie Aafje.

Thema Meedoen
Nel ten Boden, onderzoeksbureau gericht op positie van allochtone Rotterdammers, vluchtelingen en asielzoekers.

Werkgroep GroenLinks Plus
Het netwerkcafé wordt georganiseerd door de werkgroep GroenLinks Plus. Deze groep leden van GroenLinks heeft als doel politiek aandacht te vragen voor ouderen, kennis te vergaren op de GroenLinks-uitgangspunten die relevant zijn voor ouderen, en ouderen te reactiveren waar het gaat om politieke betrokkenheid. Zij bereiken dit o.a. door het bezoeken van ouderencomplexen en woon-zorgorganisaties in wijken, door kennisontwikkeling, door het meedoen aan overleggroepen en door het organiseren van GroenLinks-cafés.

Praktische informatie:
Tijd: van 19.30 uur tot 22.30 uur.
(inloop vanaf 19.00 uur).
Locatie: Leeszaal Rotterdam West.

Meedoen? Stuur een mail naar werkgroepvoorzitter Hanna de Koning (plus@groenlinksrotterdam.nl).