Participatie: moeten we dat altijd willen?

Sinds Willem Alexander in de troonrede van 2013 de term ‘’participatiesamenleving’’ gebruikte, hebben bestuurders er de mond vol van. Participatie lijkt het ideale instrument om draagvlak te krijgen voor beleid. En om inwoners zelf het heft in handen te geven.

We participeren er op los: van de aanleg van een speeltuin tot het overeind houden van een buurtcentrum. In de aankomende Omgevingswet wordt participatie nog belangrijker: een initiatiefnemer met een ruimtelijk plan moet verplicht participatie inzetten.

Maar is participatie wel altijd goed? Past het wel overal? Moeten bewoners bijvoorbeeld worden gevraagd om een warmtenet of zonneweides in te tekenen?

Willen ze niet gewoon soms dat het voor ze geregeld wordt? Hebben ze er wel tijd voor, en kennis van? Ontstaat er ongelijkheid in wijken? Is het niet gewoon een excuus voor de terugtrekkende overheid? Of zet het burgers echt in haar kracht?

Graag gaan we met jullie een scherpe discussie aan, want binnen GroenLinks wordt er verschillend over gedacht.

Aanmelden

Meld je aan via deze link.