Verkiezingsprogramma 2018-2022

In het verkiezingsprogramma leest u hoe GroenLinks Rotterdam van Rotterdam een groene, eerlijke en open wereldstad wil maken.