Wonen

GroenLinks vindt dat iedere inwoner van Rotterdam recht heeft op een passende woning, betaalbaar en energiezuinig. Dat is nu niet zo. Er zijn lange wachtlijsten in de sociale huursector. Voor starters en huurders is het lastig een woning te kopen. Uit veel woningen lekt energie weg. Daar zijn prima oplossingen voor. GroenLinks wil bestaande woningen verduurzamen en heldere aanvullende eisen stellen aan nieuwbouw.

Rotterdam trekt hoogopgeleiden en jonge gezinnen. Dit kan een wijk vooruit helpen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Er is actief beleid van de gemeente voor nodig om te voorkomen dat ongelijkheid en uitsluiting toenemen. Er mogen geen goedkope woningen gesloopt worden zolang er nog mensen op zoek zijn naar woonruimte.

Lees meer

Alleen slopen voor herbouw

Duurzaam wonen & bouwen