Werk & inkomen

We zetten ons in voor nieuwe werkgelegenheid door flink te investeren in de transitie naar een duurzame economie. Hoogwaardige maakindustrie, green offshore, verduurzaming van woningen en andere gebouwen zorgen voor goede banen op alle niveaus. Om kansen te kunnen pakken wil GroenLinks dat Rotterdammers na hun schooljaren kunnen doorleren.

Wie geen startkwalificatie heeft krijgt van GroenLinks de kans een diploma te halen of een vak te leren. Wie geen werk heeft krijgt een uitkering en hulp bij het vinden van een nieuwe baan. Daarbij staat vertrouwen in wat Rotterdammers kunnen centraal.

 

Lees meer

Duurzame banen

Kansen op werk vergroten

Bijstandsbeleid