GroenLinks bevordert vertrouwen en veiligheid. We leggen focus op het voorkomen van criminaliteit in de persoonlijke levenssfeer: huiselijk geweld, zedenmisdrijven, diefstal, inbraken en vandalisme. Ook hier willen we de menselijke maat terug. Wijkagenten zijn voor ons de spil van het veiligheidsbeleid. Preventie en voorkomen van herhaling krijgen de ruimte. De politie bestaat voor GroenLinks uit mensen die ons vertrouwen waard zijn en bij wie het geweldsmonopolie in goede handen is. Discriminatie is bij het uitvoeren van handhavende taken is onacceptabel.

GroenLinks maakt zich sterk voor het beschermen van privacy. Binnen de gemeente worden daar heldere afspraken over gemaakt. De gemeente maakt transparant wat zij, waarom, registreert en brengt bewoners en bedrijven daarvan op de hoogte.