Kunst & cultuur

Kunst en cultuur hebben een grote waarde voor onze maatschappij. Ze vormen de creatieve tegenhanger van economisme en verruwing van het maatschappelijk debat.

Er is de afgelopen jaren te veel bezuinigd op kunst en cultuur. Wijkgebouwen en lokale cultuurcentra zijn of worden gesloten, terwijl er niet goed is nagedacht over alternatieven. Er is behoefte aan een goede culturele basisinfrastructuur en aan continuïteit. Dat heeft direct effect op de gezondheid, productiviteit, integratie, sociale samenhang en aantrekkelijkheid van een wijk. Daarom is een investering in kunst en cultuur essentieel voor ontwikkeling van onze stad.

 

Lees meer

Ruimte voor kunst

Cultuur voor iedereen

Bruisende stad