GroenLinks is TEGEN de woonvisie

Op woensdag 30 november werd in Rotterdam voor het eerst sinds 1995 weer een referendum gehouden. Onderwerp was de woonvisie 2030 zoals die door het college van B&W van Rotterdam(met daarin Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA) is opgesteld.

In de plannen van het college werd voorgesteld om meer dan 20.000 goedkope woningen te slopen of te verkopen. Huurdersorganisaties en bewonersorganisaties vrezen dat hierdoor een tekort aan betaalbare huurwoningen zal ontstaan. Dat was voor de bewoners- en huurdersorganisaties reden om het initiatief te nemen voor een Rotterdams referendum. Samen met een aantal politieke partijen, waaronder ook GroenLinks, zijn er ruim 13.000 handtekeningen opgehaald om dit mogelijk te maken.

Woonvisie woonreferendum schneider wethouder groenlinks rotterdam bouwen niet slopen judith bokhove

GroenLinks maakt zich zorgen over de plannen van het college. Ondanks dat er een aantal goede punten in de woonvisie staan, bijvoorbeeld over de verduurzaming van de woningvoorraad, vinden wij het onverteerbaar dat het college inkomenspolitiek wil bedrijven via de woonvisie.

GroenLinks erkent de behoefte aan meer diversiteit in het woningaanbod, maar ziet niets in het slopen van goedkopere woningvoorraad, om plaats te maken voor duurdere woningen. Er zijn immers voldoende ontwikkellocaties en al jarenlang braakliggende terreinen beschikbaar, waar middeldure en dure woningen kunnen worden bijgebouwd. Daar hoeven de armste Rotterdammers niet voor te wijken.

In de plannen van het college neemt de goedkope en betaalbare woningvoorraad per saldo met 20.000 woningen af. Terwijl de verwachting is dat de vraag hiernaar juist zal toenemen, doordat steden groeien, ouderen langer thuis blijven wonen, het aantal eenpersoonshuishoudens toeneemt en we bovendien ook nog extra vluchtelingen en statushouders willen huisvesten.

Afname van de voorraad betaalbare corporatiewoningen drijft huurders naar de particuliere sector. Met name op Zuid, in Delfshaven en in delen van Rotterdam-Noord zijn er problemen met huisjesmelkers, slecht onderhoud, (illegale) kamerverhuur en overbewoning. De woonvisie zet nauwelijks toe op verbetering van deze particuliere huurwoningen en bescherming van huurders die in de particuliere sector huren.

Het college vindt dat Rotterdammers voor een sociale huurwoning ook in de regio terecht zouden moeten kunnen. In de praktijk zijn daar echter ook weinig sociale huurwoningen beschikbaar. Bovendien, waarom zouden Rotterdammers met een laag inkomen niet gewoon in Rotterdam mogen blijven wonen? Gewoon in een goedkope en betaalbare huurwoning!

De woonvisie van dit college mag van GroenLinks de prullenbak in: het is voor veel mensen al moeilijk genoeg het hoofd boven water te houden en met dit beleid komen zij letterlijk verder van huis!

Wil je meer weten over het woonreferendum? Kijk dan op woonreferendum.nl

Voor alle nieuwsberichten van GroenLinks over het woonreferendum, klik hier.