Groene economie

De economie wordt circulair, en de stad wordt ingericht rond de Rotterdammers. Stad en gebouwen worden klimaatbestendig en energiezuinig. Alleen zo haalt de stad de Parijse klimaatdoelstellingen.

Rotterdam wordt de stad voor duurzame initiatieven en daarmee nog aantrekkelijker voor bedrijven die daar een leidende rol in spelen. In de visie van GroenLinks is Rotterdam in 2030 energieneutraal. We pakken de kansen in de ontwikkeling van duurzame energieproductie zoals wind op zee.

Het havengebied, en de daar op gerichte economie draait op invoer, doorvoer en verbruik van fossiele grondstoffen. Om klimaatverandering effectief tegen te gaan, wordt het tijd ons te richten op de circulaire economie en duurzame inrichting. Een helder kader waarin duurzaam, schoon en gezond de kernbegrippen zijn, vormt de basis voor innovaties die de economische en stedelijke structuur groener en zuiniger maken.

Stad en haven maken een grootschalige omslag naar een circulaire industrie waarbij duurzame biomassa en hergebruik van materialen de basis vormen voor hoogwaardige producten. Die innovaties zorgen voor meer en betere banen op alle niveaus. De basis voor hergebruik is afvalscheiding, eenvoudig en doeltreffend, voor bedrijven en bewoners. In Rotterdam is ruimte schaars. Daarom is het belangrijk dat de stad het overzicht houdt en de regie voert over ontwikkeling en inrichting. GroenLinks wil dat buurten en straten aantrekkelijk, gezond en schoon zijn. Alle Rotterdammers hebben recht op een gezonde omgeving.

 

Lees meer

Afval & grondstoffen

Duurzame economie

Duurzame energie

Duurzame gemeente