In de afdeling Rotterdam van GroenLinks was hij eerder onder andere secretaris, voorzitter van de programmacommissie, lid van de functioneringscommissie, voorzitter van de werkgroep Groen, bestuurslid, en organizer in de campagne.

Werenfried studeerde Natuurkunde en heeft in de wetenschap, de advieswereld en bij de overheid onder andere aan milieu, verkeer en ruimtelijke ordening gewerkt. Op dit moment is hij afdelingshoofd bij het KNMI. In de afdeling Rotterdam van GroenLinks was hij eerder onder andere secretaris, voorzitter van de programmacommissie, voorzitter van de werkgroep Groen, en organizer in de campagne.