Pieter wilde graag meer politiek en maatschappelijk betrokken worden en besloot daarom om lid te worden van GroenLinks en DWARS. Hierbinnen wil hij zich inzetten voor meer gelijke kansen in de samenleving, een leefbare omgeving met meer groen en beter OV.

In z’n vrije tijd houdt pieter zich bezig met boulderen, films kijken en lezen.