Laura is sinds november 2017 fractiemedewerker bij GroenLinks Rotterdam en was van april 2018-maart 2020 gebiedscommissielid in Kralingen-Crooswijk.

GroenLinks sluit aan bij de idealen waar Laura zich hard voor wil maken: ‘Ik wil ik me inzetten voor een groenere, duurzamere stad waar iedereen gelijke kansen krijgt.’ Een persoonlijk speerpunt is 'klare taal'. Zo schreef ze mee aan het Verkiezingsprogramma in makkelijke taal voor zowel de verkiezingen in Rotterdam als de Provincie. 'In Rotterdam zijn er ongeveer 90.000 laaggeletterde mensen. Je boodschap moet voor iedereen duidelijk zijn. Welke achtergrond of opleiding iemand ook heeft. Met mijn achtergrond als redacteur en communicatiespecialist wil ik bewoners van deze stad op duidelijk maken waar GroenLinks voor staat en wat wij voor hen kunnen betekenen.’

Ook in de gebiedscommissie van Kralingen-Crooswijk heeft Laura het GroenLinks-geluid laten horen. 'Meer aandacht voor groen, meer ruimte voor de fiets en een goede zorg voor het Kralingse bos. Dat is waar ik me voor heb ingezet in de gebiedscommissie. Festivals in het Kralinge bos zorgen voor een spoor van vernieling van het groen: zowel voor beschadigingen aan het bos maar het levert een hoop zwerfafval op. Ik heb een pleidooi gehouden voor het creeëren van een festivalplein: zo zorg je dat er toch levendigheid in de stad is maar dat het niet ten koste gaat van het groen. Verder hebben Crooswijk en Rubroek mijn speciale aandacht gehad. In Kralingen-Oost redden mensen zich wel maar in deze wijken is het goed dat er meer aandacht is voor waar mensen tegenaan lopen.'

Voor vragen over de fractie: l.smit@groenlinksrotterdam.nl