Debora Fernald vertegenwoordigt sinds 2014 GroenLinks in de gebiedscommissie in Kralingen-Crooswijk. Ze werkt daarnaast als docent Kunstvakken. Ze heeft een stevig netwerk opgebouwd in het gebied, heeft goed samen kunnen werken met andere partijen en heeft de verbinding met de jongeren in de wijk kunnen leggen.

Debora heeft de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam afgerond. Ze geeft vooral les op multiculturele scholen en heeft een eigen methode ontwikkeld om naast vakinhoudelijk onderwijs ook te werken aan de taalontwikkeling van haar leerlingen.

Debora wil zich graag actief blijven inzetten voor een rechtvaardig Rotterdam, waarin eenieder de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen. Geen kind mag opgroeien in armoede. Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs als basis voor een goede toekomst. Men moet zich kunnen redden in een samenleving waar culturele diversiteit de norm is. Vandaar dat ze het belangrijk vindt om het kunst- en culturele aanbod in Rotterdam overeind te houden.

‘Dit past bij een wereldstad als Rotterdam’, zegt Debora. Haar ‘drive’ is de kracht van mensen om te vechten voor een goede toekomst. Het Rotterdam van Debora biedt ruimte voor verschillen, wil vernieuwen, ontwikkelen en talenten behouden. Samen werken aan een duurzame, rechtvaardige en gelijkwaardige stad waarin ontmoeting, dialoog en verbinding centraal staan. Dit zijn zaken die haar aan het hart gaan.