Ad Slooter is sinds begin 2020 voorzitter van de werkgroep Links. Deze Werkgroep ondersteunt de fractie en de programmacommissie van GroenLinks Rotterdam inhoudelijk op de thema’s zorg, wonen en zorg, werk, onderwijs, taalachterstand en toerisme. 

Met de mensen van GroenLinks wil hij stappen zetten op de sociale onderwerpen met de bedoeling te bouwen aan een betrokken samenleving waarin iedere Rotterdammer tot zijn of haar recht komt en waar we opkomen voor rechtvaardigheid en uitsluiting bestrijden.

"Rotterdam is een fantastische en ondernemende stad met een enorme diversiteit, waar iedere Rotterdammer van alle leeftijden de kans zou moeten krijgen zich te ontplooien en van betekenis te kunnen zijn voor anderen. Niet alleen door onderwijs maar ook door werk en deelname aan actieve sociale netwerken. Zo ver is het echter niet."