‘Dreiging kaalslag kan gekeerd worden’

De dreiging van een groene kaalslag in Rotterdam kan gekeerd worden. Als het aan GroenLinks-raadslid Judith Bokhove ligt kunnen bewoners die een boom willen omzagen, straks niet vrijelijk hun gang gaan als de kapvergunning is afgeschaft. Zaterdag spijkert zij op de Heemraadssingel een pamflet aan een boom met tien randvoorwaarden.

Wethouder Alexandra van Huffelen (D66) wil de kapvergunning voor particulieren afschaffen. Dat bespaart kosten en administratieve rompslomp voor bewoners. ‘Wat GroenLinks betreft kan de kapvergunning verdwijnen als de bescherming van bomen blijft bestaan’, zegt Judith Bokhove. Het raadslid wil daarom dat de wethouder een website maakt waarop bewoners direct kunnen zien of hun boom wel of niet zonder vergunning gekapt kan worden en of extra maatregelen nodig zijn, zoals herplant.

Bokhove wil dat alle te kappen bomen, net als nu, zes weken vóór de kap worden gepubliceerd in een lokale krant, zodat buren in overleg kunnen gaan met de kapper of afscheid kunnen nemen van de boom. Het raadslid wil ook dat de bomen worden gemarkeerd met een lint, zodat alle omwonenden tijdig van de kap weten en bijvoorbeeld kunnen uitzoeken of de boom misschien monumentaal is en om die reden juist moet blijven staan. ‘Veel bomen zijn nooit beoordeeld op hun monumentale status’, verklaart Bokhove. ‘Voordat de zaag erin gaat, moet dat dus nog wel even gebeuren.’

Het raadslid wil daarnaast betere voorlichting over het beste seizoen om te kappen, zodat vogelnesten niet worden vernield. ‘Maar denk ook aan informatie over onderhoud, zodat we kunnen voorkomen dat bomen ziek worden en om die reden tegen de grond gaan.’ Bokhove denkt verder aan een fonds voor herplant. ‘De herplantplicht geldt nu ook voor particulieren. Het zou zonde zijn als we alleen de kapvergunning afschaffen zonder de herplant goed te regelen. Rotterdammers houden van een groene stad, dus moeten we simpelweg garanties inbouwen om een kaalslag te voorkomen.’