Rotterdamse bomen vogelvrij verklaard

GroenLinks-raadslid Judith Bokhove vreest voor massale bomenkap in Rotterdam. Tijdens de commissievergadering over de begroting bleek donderdag dat wethouder Alexandra van Huffelen (D66) erover denkt om de kapvergunning af te schaffen. Hiermee reageert zij op klachten over de hoge kosten voor kapvergunningen.

Het tarief voor een kapvergunning is vorig jaar flink gestegen als gevolg van de invoering van de wet WABO. Waar een vergunning voor het kappen van een boom voorheen 50 euro kostte is dat gestegen naar 738 euro nu. Bokhove: 'Dit bedrag is inderdaad absurd hoog. Maar dat is geen reden om de kapvergunning af te schaffen. Het probleem is de prijs, dan moet je daar wat aan doen.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad nog een voorstel van GroenLinks aangenomen om een herplantplicht in te voeren. Ook heeft de wethouder destijds beloofd om bewoners beter te informeren over voorgenomen kapplannen en erop toe te zien dat er gedurende de bezwaar- en beroepsprocedure in principe geen bomen worden gekapt. 'Deze voorstellen zijn nog niet eens uitgewerkt of de wethouder keert alweer op haar schreden terug', aldus Bokhove. 'Door het schrappen van de kapvergunning worden duizenden bomen vogelvrij verklaard.'