‘Gedoogbeleid giflozingen eerder stopzetten’

GroenLinks Rotterdam wil dat Rotterdam eerder stopt met het gedogen van het lozen van chemische dampen door schepen. Voor varende schepen gaat het gedogen van giflozingen in 2014 op de helling, maar het Havenbedrijf wil op twee plekken aan de kade het gedoogbeleid tot 2020 laten voortbestaan.

Schepen die een nieuwe lading willen aannemen, moeten eerst de resterende dampen van hun oude vracht lossen. Dat mogen schepen officieel alleen varend doen in onbewoond gebied of bij een dampretourinstallatie. Het zogenoemde ‘ontgassen’ van schepen in de open lucht is al jarenlang verboden in bewoond gebied en aan de kade.

Het Rotterdamse Havenbedrijf heeft het lozen van dampen in de open lucht altijd oogluikend toegestaan. GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte trok daarover eind vorig jaar aan de bel. Vanaf 2014 gaat het gedoogbeleid voor het varend ontgassen in het Rijnmondgebied op de helling, maar het Havenbedrijf blijft het op twee plekken gedogen: in de Tweede Petroliumhaven bij Pernis en bij de Geulhavenboei bij Vlaardingen.

Bonte wil dat het gedogen eerder stopt. 'Uit luchtmetingen van de milieudienst blijkt dat het gif uit scheepsruimen regelmatig bewoond gebied inwaait. Het gaat om kankerverwekkende stoffen zoals benzeen, aceton, nafta en tolueen. En dat terwijl er allang een techniek is om schepen veilig te ontgassen.' In de Rotterdamse haven zijn vier terminals waar schepen bij vijftien dampretourinstallaties hun chemische dampen veilig kunnen laten afzuigen, zodat de chemische stoffen niet in de lucht terechtkomen