Verbod op lozen gifdampen stap dichterbij

De gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf en milieudienst DCMR gaan internationaal pleiten voor een verbod op het ontgassen van schepen in de open lucht. Het stadsbestuur geeft daarmee uitvoering aan een voorstel van GroenLinks om het ongecontroleerd lozen van giftige gassen onmogelijk te maken.

Schepen die chemicaliën en olieproducten vervoeren, houden na het lossen van hun vloeibare vracht giftige dampen over in hun ruim. Met speciale installaties kunnen die vluchtige stoffen worden opgevangen en verwerkt, maar veel schippers kiezen ervoor om de gifdampen al varende in de open lucht te lozen. Het gaat bijvoorbeeld om benzeen, nafta, aceton en propyleenoxide. ‘Die stoffen komen zo in de lucht terecht en vormen een enorm gezondheidsrisico,’ zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte.In stedelijk gebied is ontgassen officieel verboden, maar op de rivieren en open zee is het nu nog wel toegestaan om schadelijke dampen te lozen. Ook mogen schepen in de Rotterdamse Geulhaven onder toezicht ‘ontgassen’ in de open lucht. Dat leidt in het nabijgelegen Vlaardingen tot hogere concentraties giftige stoffen in de lucht. Bonte wil dat schepen altijd aan de kade terecht kunnen om daar gecontroleerd hun restdampen af te geven aan een installatie. ‘Om schepen te verleiden om veilig te ontgassen zou Rotterdam schippers die dat doen kunnen belonen met een korting op het havengeld.’De gemeente, het Havenbedrijf en DCMR gaan al dit voorjaar met het kabinet in gesprek over de mogelijkheden voor een internationaal verbod op varend ontgassen in de open lucht. Het stadsbestuur gaat dit voorjaar al aan de slag met de suggestie van GroenLinks om schippers die aan de kade dampen laten verwerken korting te geven op het havengeld. Bonte reageert verheugd: ‘Nu is gratis en goedkoop ontgassen in de open lucht nog financieel voordelig voor rederijen. Binnenkort is dat hopelijk omgekeerd.’

Lees ook:‘Stop met illegaal lozen giftige dampen’