‘Stop met illegaal lozen giftige dampen’

GroenLinks wil een einde aan het illegaal ‘ontgassen’ van binnenvaartschepen in de haven van Rotterdam. Schippers lozen reststoffen van hun lading nu vaak in de open lucht, blijkt uit een onderzoeksrapport waar RTV Rijnmond dinsdag over bericht. Het gaat onder meer om schadelijke vluchtige stoffen zoals benzeen, nafta en aceton.

Het ontgassen van schepen in stedelijk gebied is officieel verboden. ‘Maar dat verbod wordt niet gehandhaafd in Rotterdam’, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte. ‘Het Havenbedrijf staat zelfs oogluikend toe dat schippers in de Geulhaven dichtbij Vlaardingen giftige stoffen lozen in de lucht. Dat vind ik ontoelaatbaar.’GroenLinks wil dat de havenmeester het verbod op ontgassen in de open lucht strenger gaat handhaven. Ook milieudienst DCMR voert wat Bonte betreft vaker en nauwkeurigere controles uit. Ten slotte stel hij voor om op verschillende plekken in de haven ontgasinstallaties te plaatsen, waar schepen veilig en zonder vervuiling van de lucht kunnen ontgassen.