Rapport: 10 keer meer giftige gassen dan gedacht

De lozing van giftige dampen door schepen die chemische stoffen vervoeren is tien keer hoger dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een rapport van CE Delft, in opdracht van het Havenbedrijf en de industrie. Fractievoorzitter Arno Bonte van GroenLinks Rotterdam wil dat de scheepvaart vanaf 2015 verplicht schoon gaat werken.

Binnenvaartschepen die chemische stoffen of aardolieproducten vervoeren moeten  hun restdampen - die achterblijven in het schip na het lossen van lading - eerst kwijt voordat zij nieuwe lading mogen aannemen. Dit zogenoemde ‘ontgassen’ gebeurt vaak in de open lucht, waardoor giftige dampen ook woonwijken bereiken. Het gaat bijvoorbeeld om de kankerverwekkend stof MTBE.
 
‘De cijfers zijn schokkend’, zegt Bonte. ‘Dit heeft gevolgen voor de gezondheid van duizenden mensen die langs de Nieuwe Waterweg en andere vaarwegen wonen. En dat terwijl ontgassen ook gewoon op een veilige manier kan.' Vluchtige stoffen kunnen met dampretourinstallaties aan de kade worden teruggewonnen en hergebruikt. GroenLinks wil dat vanaf 2015 een totaalverbod wordt ingevoerd op ontgassen in de open lucht.