Vestia weer in financiële problemen

Afgelopen week werd duidelijk dat woningcorporatie Vestia weer in de financiële problemen zit. GroenLinks wil opheldering wat dit voor de Rotterdamse huurders van Vestia betekent.

In 2012 ging de corporatie bijna ten onder door grote tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico’s af te dekken. Andere woningcorporaties schoten financieel te hulp waarmee faillissement van Vestia werd afgewend.

GroenLinks-raadslid Astrid Kockelkoren wil opheldering van de wethouder: 'Vestia is een belangrijke speler voor Rotterdam. GroenLinks maakt zich zorgen over de geluiden dat Vestia zijn taken niet meer kan uitvoeren door de huidige financiële problemen. Rotterdamse huurders moeten ervan op aankunnen dat hun woning goed wordt onderhouden. Ook willen we van de wethouder weten of Vestia nog wel kan bijdragen aan de ambitie van energieneutrale huizen in Rotterdam.'