Ineos fabriek in Schotland | © Google Maps
Ineos fabriek in Schotland | © Google Maps

Vergroen de haven: géén schaliegasfabriek in Rotterdam

Rotterdam werkt aan een groene en schone haven. Een haven met minder CO2-uitstoot en ruimte voor duurzame energieproductie. In een haven met zulke ambities past geen schaliegas fabriek.

Toch wil het chemiebedrijf Ineos zo’n fabriek openen in Rotterdam. GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben daarom vragen gesteld aan het stadsbestuur.

Fracking
Deze nieuwe fabriek gaat schaliegas omzetten in ethyleen. Daar wordt plastic van gemaakt. De fabriek importeert dat schaliegas uit Amerika. Voor de winning van schaliegas worden onder hoge druk giftige chemicaliën de grond in gespoten. Dat proces wordt ook wel ‘fracking’ genoemd. Het gaat gepaard met enorme waterverspilling en een vergroot risico op aardbevingen. Tijdens dit proces komt ook het broeikasgas methaan vrij.

Groene haven
Ook in Rotterdam heeft de fabriek een slechte invloed op het milieu. De fabriek gaat tonnen C02 uitstoten en schaliegas zorgt voor extra opwarming van de aarde. GroenLinks pleit juist voor een CO2 neutrale haven. Raadslid Stephan Leewis: “Rotterdam moet werken aan een haven met nieuwe en schone technieken. De fossiele industrie moet zo snel mogelijk worden afgebouwd. Dat is op de lange termijn niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de werkgelegenheid.“