Na het ontvangen van jouw sollicitatie, zal de kandidatencommissie van GroenLinks Rotterdam contact met jou opnemen over de volgende stappen. De volgende stap is een gesprek dat je zult voeren met de leden van de kandidatencommissie waarin jij dieper in kan gaan op je motivatie en jouw beleving van de stad. Mocht het zo zijn dat je niet wordt voorgedragen door de kandidatencommissie, dan kan je samen met de scoutingscommissie kijken naar hoe je op een andere manier kunt bijdragen aan GroenLinks Rotterdam.

Tijdens de selectieprocedure zal de kandidatencommissie lijsten samenstellen die een afspiegeling zijn van de diversiteit en pluraliteit van de Rotterdamse stemmers; zo zullen de uiteindelijke kandidaten een representatief geheel vormen op het gebied van gender, etnisch-culturele achtergronden, leeftijden, opleidingen, vaardigheden, politieke ervaring, activisme, en expertise van de lokale politieke vraagstukken. Deze taak neemt de kandidatencommissie zeer serieus.

WORD JIJ ONZE LIJSTTREKKER?

GroenLinks Rotterdam is  op zoek naar een lijsttrekker. Op dit moment bestaat GroenLinks Rotterdam uit vijf raadsleden en twee wethouders. Deze zetten zich in voor een duurzame, sociale, en inclusieve stad.

Als lijsttrekker van GroenLinks Rotterdam word je het boegbeeld tijdens de verkiezingen en ga je voorop in de campagne. Je voert verkiezingsdebatten, spreekt met journalisten en profileert jezelf op social media. Daarnaast is het belangrijk dat je als volksvertegenwoordiger een brede belangstelling hebt voor lokale politiek en de stad, en graag in gesprek gaat met Rotterdammers. Ook moet je makkelijk benaderbaar zijn en je richten op verbindend leiderschap. Als beoogd fractievoorzitter ben je bovendien woordvoerder betreffende een aantal onderwerpen: je spreekt namens de hele fractie. Lees hieronder de hele vacature.

DOWNLOAD HIER DE VACATURE.

VUL HIER HET FORMULIER IN OM TE SOLLICITEREN.

ZIE JIJ JEZELF ALS GEMEENTERAADSLID?

Naast de lijsttrekker wordt de kandidatenlijst gevuld met raadsleden. Herken je je in de profielschets van gemeenteraadslid? En ben je daardoor al enthousiast geworden? Bekijk dan hieronder de vacature!

DOWNLOAD HIER DE VACATURE VOOR RAADSLID.

VUL HIER HET FORMULIER IN OM TE SOLICITEREN.

DECENTRAAL BESTUUR

Rotterdam kent sinds lange tijd vormen van decentraal bestuur; vroeger waren dat de deelgemeenten en tegenwoordig bestaat dit uit gebiedscommissies en wijkraden.

Het decentraal bestuur is op dit moment volop onderwerp van discussie in de gemeenteraad, het is nog niet duidelijk of de gebiedscommissies blijven bestaan of vervangen worden door wijkraden in de hele stad. Wanneer de knop wordt doorgehakt is op die moment niet duidelijk.

Het bestuur van de afdeling heeft besloten, dat zolang de gemeenteraad geen besluit heeft genomen, uit te gaan van de huidige situatie met gebiedscommissies en wijkraden voor wat betreft de kandidaatstelling.

Mocht jij jou hebben aangemeld voor een van deze functies, maar de beslissing van de gemeenteraad leidt tot een situatie die afwijkt van wat er nu bestaat, zal de kandidatencommissie contact met je opnemen met informatie over wat er verandert en zal gaan gebeuren.

Ben je geïnteresseerd in een functie binnen het Rotterdamse decentrale bestuur en herken je je in de profielschets voor gebiedscommissielid of wijkraadslid?

DOWNLOAD HIER DE VACATURE VOOR GEBIEDSCOMMISSIELID

DOWNLOAD HIER DE VACATURE VOOR WIJKRAADSLID.

VUL HIER HET FORMULIER IN OM TE SOLICITEREN.

DE PROCEDURE

GroenLinks Rotterdam stelt in twee stappen de kandidatenlijst vast. In september kiezen we een lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezing. In november de rest van de lijsten voor gemeenteraad, gebiedscommissies en wijkraden. In beide gevallen maakt de kandidatencommissie een voordracht aan de hand van gesprekken met de sollicitanten. De leden stemmen vervolgens in een digitaal referendum over de lijsttrekker en tijdens een Algemene Ledenvergadering over de rest van de lijst.

Van 13 april tot 15 augustus kun je solliciteren om lijsttrekker te worden. Tijdens de gesprekken toetst de commissie je op integriteit en bespreekt met jou je politieke ervaring, ambities en leiderschap. De gesprekken met de kandidaat-lijsttrekkers vinden plaats op 31 augustus. Kort na het gesprek informeert de commissie je of je integer bent bevonden en mag meedoen met het referendum. Half september kiezen de leden in het referendum de lijsttrekker.

Eveneens van 13 april tot 15 augustus kun je solliciteren voor een plek op de kandidatenlijsten van de gemeenteraad, gebiedscommissies en wijkraden. De kandidatencommissie knoopt graag met iedere sollicitant het gesprek aan. In het gesprek wil de commissie jou en je plannen voor de stad beter leren kennen. Daarnaast hoort de commissie welke vaardigheden en ervaring je meebrengt naar de raad. Ook gaat de commissie dieper in op je motivatie en integriteit. De gespekken vinden plaats tussen 4 september en 10 oktober.

In een eventueel tweede gesprek (alleen voor kandidaten die zich hebben opgegeven voor een verkiesbare plaats op de gemeenteraadslijst), spreek je met een ander deel van de commissie.  De commissie zal je tussen 20 en 23 oktober telefonisch laten weten of ze je voordragen en zo ja op welke plek. Als de commissie je niet voordraagt, mag je je kandidatuur handhaven voor een plek op de kieslijst.

Op 30 oktober maakt de kandidatencommissie de conceptkandidatenlijst bekend aan de leden. Op 27 november vindt de Algemene Ledenverdaging plaats waar de definitieve kandidatenlijsten worden vastgelegd.

BEZWAAR

Ben je het niet eens met de voordracht van de commissie of heb je het idee dat de commissie bevooroordeeld was over jou? Dan kun je bij de lokale commissie van Geschil en Beroep bezwaar aantekenen.

Ben je het niet eens met het integriteitsoordeel van de commissie? Dan kun je terecht bij de landelijke commissie van Geschil en Beroep.

TIJDPAD

Kandidaatstelling: 13 april tot 15 augustus

Gesprekken lijsttrekkerskandidaten: 31 augustus

Digitaal ledenreferendum lijsttrekker: Half september

Bekendmaking lijsttrekker: Direct na sluiting ledenreferendum

Gesprekken kandidaten gemeenteraad, gebiedscommissies en wijkraden: 4 september tot en met 10 oktober

Informeren kandidaten: 20 tot en met 23 oktober

Bekendmaking kandidatenlijsten: 30 oktober

Vaststelling definitieve kandidatenlijsten tijdens ALV: 27 november

SAMENSTELLING KANDIDATENCOMMISSIE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

De kandidatencommissie bestaat uit negen GroenLinksers met een verschillende achtergrond. Een aantal van de commissieleden komt van buiten GroenLinks Rotterdam, sommige hebben ervaring als HRM-adviseur en een groot aantal heeft ervaring met de lokale politiek. Om de gesprekken zo open mogelijk te houden, volgt de commissie trainingen in gesprekstechnieken en over vooroordelen tijdens selectiemomenten. De commissie bestaat uit:

Jeroen Postma, (voorzitter)

Erwin van Duin, (namens het afdelingsbestuur)

Lieke van der Pol, (namens DWARS Rotterdam-Rijnmond, commissiesecretaris)

Claudia Batstra, (namens DWARS Rotterdam-Rijnmond, commissiesecretaris)

Sinan Özkaya

Fleur Aalbrechts

Ahmed Harika

Boukje Cuelenaere

Reinout van Schouwen

VRAGEN EN OPMERKINGEN

Mocht je vragen hebben over de procedure of algemene vragen aan de commissie dan kun je die stellen via kandidatencommissie@groenlinksrotterdam.nl.