Wies van der Sluis

Campagneleider

In 2017 besloot ik niet meer aan de zijlijn te blijven staan. Ik wilde niet alleen bezig zijn met mijn eigen ontwikkeling maar een positieve bijdrage leveren aan de omgeving waar ik woon en leef. De idealen van GroenLinks had ik al omarmd en nu wilde ik een actieve rol spelen in verandering van de koers in Rotterdam en Nederland.

Ik heb het geluk gehad om in een vrij Portugal te zijn opgegroeid, gezond en met alle kansen te studeren en te werken. Dat gun ik iedereen en daarom vind ik dat iedereen het recht heeft op een waardig inkomen en gelijke kansen, waarbij je afkomst niet bepalend mag zijn voor je toekomst. Ook gun ik toekomstige generaties een wereld die net zo mooi of zelfs mooier is. Met een goede luchtkwaliteit, duurzame energie en ruimte voor groen en natuur.

Na deelname aan het Europees Jeugd Parlement was de interesse voor politiek bij mij gewekt. Ik ben afgestudeerd in duurzaam toerisme en ik heb veel te maken gehad met lokaal beleid, Europese subsidies en de vervuilende, oneerlijke kant van de reiswereld. Momenteel ben ik ondernemer en werkzaam op het gebied van PR en communicatie.

Na lange tijd in het buitenland te hebben gewoond, heeft Rotterdam mijn hart gestolen. De gesprekken met buren en bewoners raken mij en vormen een grote motivatie achter mijn inzet bij GroenLinks. Sinds begin 2017 ben ik betrokken bij het campagneteam van GroenLinks Rotterdam en ik vind het eervol om nu campagneleider te mogen zijn. Dat in samenwerking met een team van enthousiaste leden en vrijwilligers. Mijn passie voor organiseren, communicatie in combinatie met een lading positiviteit ga ik de komende tijd inzetten bij de partij.

Als campagneleider wil ik graag iedereen de ruimte bieden om zich in te kunnen zetten voor GroenLinks, zowel binnen als buiten campagnetijd. De uitwisseling van ideeën, de bewustmaking van lokale, landelijke of Europese kwesties en het motiveren om een bijdrage te leveren zijn een paar van mijn doelen voor de komende tijd.