Sonja Groenwold DWARS Rotterdam Rijnmond voorzitter bestuur GroenLinks

Sonja Groenwold

Voorzitter DWARS Rotterdam-Rijnmond

Sonja is in januari 2017 verkozen tot voorzitter van DWARS Rotterdam-Rijnmond.

Sonja (1990) is sinds januari 2016 actief bij de afdeling van DWARS Rotterdam-Rijnmond. Vanaf het eerste moment heeft ze enthousiast meegeholpen bij het organiseren en uitvoeren van verschillende acties van de afdeling, zoals het filmpje over afvalscheiding. Ook liep ze mee in het team voor De nacht van de vluchteling in 2016. Januari 2017 werd zij verkozen als voorzitter en ze hoopt in haar bestuursjaar nog veel meer van deze leuke acties op te zetten en uit te voeren. Dat hoeft geen moeilijke opgave te zijn, want DWARS Rotterdam-Rijnmond groeit als kool en bestaat uit een hoop enthousiaste, creatieve en actieve leden met een hoop leuke ideeën!

Sonja, oorspronkelijk afkomstig uit Groningen, woont sinds september 2015 in Rotterdam. Naar eigen zeggen voelde ze zich meteen welkom in onze stad. Ze heeft een bachelor geneeskunde en een master sociologie van gezondheid, zorg en welzijn. Op dit moment studeert ze health care management aan het instituut voor beleid en management in de gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarin ze dit jaar hoopt af te studeren. Je kunt dus wel zeggen dat de zorg haar na aan het hart staat, maar haar interesses stoppen daar niet. Sonja wil zich inzetten voor een duurzame en sociale samenleving, met gelijke kansen voor iedereen. Haar hobby’s zijn dansen, lezen, (berg) wandelen en ze zingt in het studentenkoor.