Robert Klumpes bestuurslid GroenLinks Rotterdam afdeling bestuur regionale samenwerking

Robert Klumpes

Bestuurslid Regionale samenwerking

Robert is sinds 2014 lid van het afdelingsbestuur en treedt op als bestuurslid regionale samenwerking van GroenLinks Rotterdam

Robert Klumpes (1967) is lid van GroenLinks sinds 2012. Sinds Juni 2014 is hij bestuurlid met de portefeuille ‘Regionale Samenwerking’. Verder maakt Robert deel uit van de Steunfractie “Verkeer & Milieu” bij de Statenfractie van de provincie Zuid-Holland. Ook maakt Robert deel uit van de Rijnmond werkgroep ‘Schone Lucht’. Robert vind het belangrijk dat er op gemeentegrensoverschrijdende thema’s wordt samengewerkt tussen de verschillende gemeenten in het Rijnmond gebied. Deze samenwerking kan uitmonden in gezamenlijke acties en campagnes, maar ook informatieuitwisselingen tussen bestuurders en raadsleden binnen het Rijnmondgebied.

Robert heeft een achtergrond als Chemisch Fysicus en heeft aan de TU Delft gestudeerd en vervolgens ook gewerkt als promovendus en post-doc. Verder is hij twee jaar CEO trainee geweest van een ingenieursbureau dat o.a. industriele afvalwaterzuiveringsinstallaties ontwierp en bouwde. Momenteel is hij al meer dan tien jaar werkzaam in de automatiseringsbranche in een internationale functie, waarbij hij de hele wereld heeft gezien. Deze ervaringen hebben hem gemaakt tot wie hij nu is: analytisch denkende wereldburger.

'Onze Aarde is kwetsbaar en we staan als mensheid voor enorme uitdagingen. Aangezien dit te enorm is om voor een enkel persoon te omvatten, is het beter om een probleem in stukken te hakken en dan stukje bij beetje de deelproblemen op te lossen. Daarbij komt lokale politiek om de hoek kijken. GroenLinks is mijns inziens de enige partij, die het lokale met het internationale verbindt en de samenhang ziet tussen de vele uitdagingen die op ons af komen. En bovendien ook nog met oplossingen komt! Ik heb besloten om me in te zetten voor Rotterdam, een fantastische stad waar ik geboren, getogen en trots inwoner van ben.'