Reinout van Schouwen

Penningmeester

Reinout is sinds 2014 penningmeester in het bestuur van GroenLinks Rotterdam.

Reinout van Schouwen is al een aantal jaar actief voor GroenLinks. In het verleden was hij onder meer campagneleider en burgerlid van de voormalige deelgemeente Noord, waar hij zich onder andere heeft ingezet voor schonere lucht en betere fietsvoorzieningen. Sinds 2014 is hij de penningmeester van de afdeling.

'Ik blijf ervoor strijden dat de gemeente meer doet voor de gezondheid van kinderen en volwassenen die wonen in de buurt van drukke verkeerswegen zoals de Schieweg. De vergroening van straten en pleinen die de deelgemeente de afgelopen jaren heeft ingezet, moet worden doorgezet! Maar niet alleen vergroening, ook de aanpak en preventie van zwerfvuil moet op peil blijven. Daarom ben ik actief voor GroenLinks'