Nina van Loon

Algemeen bestuurslid

Nina is sinds 2017 bestuurslid van GroenLinks Rotterdam.

Nina van Loon (1986) is eerder actief lid geweest bij GroenLinks in Utrecht. Na een jaar in Denemarken te hebben gewoond en gewerkt is ze nu vol enthousiasme actief in Rotterdam voor GroenLinks.

“GroenLinks Rotterdam groeit en ik wil mij inzetten voor het zoveel mogelijk betrekken van de leden bij het zetten van de koers van GroenLinks. Met de toestroom van nieuwe leden is er veel nieuwe kennis en ervaring over lokale issues de partij binnengekomen. Ik zie het als een mooie uitdaging ervoor te zorgen dat deze kennis en ervaring met elkaar gedeeld kan worden en omgezet kan worden in initiatieven vanuit GroenLinks om Rotterdam groener en socialer te maken.”

Nina is opgeleid als bestuurskundige en heeft eerst als onderzoeker en docent aan de universiteit gewerkt, waar zij les gaf over bestuur, beleid en HRM en onderzoek deed naar thema’s zoals motivatie voor de publieke zaak, prestaties van publieke organisaties, overbodige bureaucratie en professioneel vermogen. Ze is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht en daarna aangetrokken door Denemarken om daar op een groot onderzoek naar prikkels in de zorg te gaan werken.

Op het moment werkt Nina nog steeds parttime vanuit Nederland als onderzoeker op dit Deense project. Daarnaast werkt ze als adviseur aan informatievraagstukken op het gebied van privacy, governance, regie over eigen gegevens en informatievoorziening voor publieke organisaties.