Marit de Waard

Gebiedscommissielid Overschie

Marit de Waard was tot vorig jaar voorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, tot ze besloot zich aan te sluiten bij GroenLinks. Ze is nu volksvertegenwoordiger in de gebiedscommissie in Overschie.

'Ik woon sinds 20 jaar in Rotterdam, waarvan de laatste 6 jaar in Rotterdam-Overschie', zegt Marit de Waard.  'Ik ben naar Overschie gegaan vanwege de mooie stukken natuur en het authentieke karakter van het gebied. Naast goede voorzieningen komt de kleinschaligheid van het gebied tot uitdrukking in de gemoedelijke sfeer en onderlinge betrokkenheid van mensen.'

'Ik zit in de gebiedscommissie om samen met de Overschieënaren op te komen voor gezamenlijke idealen. Overschie staat voor uitdagende keuzes op het vlak van natuur, milieu en infrastructuur. Keuzes die nu gemaakt worden zijn van invloed op onze leefomgeving en onze sociale voorzieningen op de lange termijn. Gezien het unieke karakter van Overschie van kleinschaligheid en natuur enerzijds en het stedelijk karakter anderzijds en de belangrijke keuzes voor de toekomst, hoop ik dat veel bewoners en organisaties de weg naar GroenLinks weten te vinden om samen met ons op te komen voor de waarden waar we voor we staan. Voor GroenLinks is dat: groener, linkser en vrijer.'

De Waard wil samen met bewoners opkomen voor een natuurlijke leefomgeving en gelijke kansen op scholing, werk, inkomen en zorg voor iedereen. 'Mensen die buiten de boot vallen mogen niet aan hun lot worden overgelaten.'