Marijn Prins

Penningmeester DWARS Rotterdam-Rijnmond

Marijn (1999) is sinds september 2017 actief bij de afdeling van DWARS Rotterdam-Rijnmond en sinds november 2017 actief als een bestuurslid (penningmeester).

Marijn werd lid om zijn meningen over de wereld in een politiek spectrum te leren zetten. Ook werd hij lid om te leren wat politiek nou eigenlijk inhoudt. Hij vond DWARS meteen een heel gezellige groep om bij te horen, maar was na zijn reis met DWARS naar Brussel helemaal verkocht. In zijn bestuursjaar is Marijn penningmeester. Hij is de contactpersoon voor social media, de website en de wandelcommissie. Samen met Huub van der Meulen vormt hij de campagnecommissie.

Marijn wil in zijn jaar in het bestuur vooral werken aan het ondersteunen van acties, hij wil ervoor zorgen dat DWARS een invloedrijkere en bekendere vereninging wordt, en zorgen voor een professioneler uiterlijk van de vereniging.

Onderwerpen die hij persoonlijk het interessantst vindt in de politiek zijn duurzaamheid, dierenrechten en de LHBTI-gemeenschap.

Buiten DWARS is Marijn bezig met zijn eerste jaar in Animatie op de Willem de Kooning in Rotterdam. Hij wil met zijn animatiediploma sociale videos maken die vechten voor gelijke rechten voor iedereen op deze planeet. Verder zijn zijn hobby's koken, liften/reizen, series/films en kijken en zingen als hij denkt dat niemand hem kan horen.