Manon Feenstra

Algemeen bestuurslid DWARS

Manon is sinds september 2018 lid bij DWARS en is in juli 2019 verkozen tot algemeen bestuurslid van de afdeling Rotterdam-Rijnmond.

Manon is in eerste instantie lid geworden omdat zij erg geïnteresseerd is in politiek en zich erg kan vinden in de visie van GroenLinks. Zij wil zich meer inzetten op de sociale, maatschappelijke kant van DWARS en GroenLinks. Klimaat is daarnaast natuurlijk ook een belangrijk thema. Voor Manon voelde DWARS meteen als een warm bad waar iedereen zichzelf mag en kan zijn. Om deze reden is Manon vanaf het begin van haar lidmaatschap direct een erg actief en betrokken lid geworden. Zo zit zij in de debatcommissie van DWARS Rotterdam-Rijnmond en heeft ze meegeholpen aan de campagne voor zowel de Provinciale Verkiezingen, als de verkiezingen voor het Europees Parlement. 

Manon heeft een Bachelor in Sociaal Juridische Dienstverlening behaald aan de Hanzehogeschool in Groningen. Sinds september 2018 volgt zij de pre-Master Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar zij nu bezig is met haar eindonderzoek. Vanaf collegejaar 2019-2020 zal zij beginnen aan de Master Grootstedelijke Vraagstukken, ook aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar hobby’s zijn verder schaken, muziek luisteren, en wil ze binnenkort haar eigen (duurzame) kleding maken.