Daniël Bouw

Gebiedscommissielid Centrum

In opdracht van culturele instellingen en organisaties houdt Daniël Bouw zich bezig met het verbinden van mensen aan kunst en cultuur. Die verbindende rol wil hij ook vervullen als gebiedscommissielid, waarbij hij het belang van een groene, schone, duurzame en sociale stad wil delen met bewoners en gebruikers van het Centrum. 

De stad verandert in rap tempo, het Centrum komt steeds meer onder druk te staan. Het is van belang dit proces in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat verschillende groepen mensen kunnen wonen, elkaar ontmoeten, in gesprek gaan en de stad met elkaar delen. De reden dat Bouw hierin een proactieve rol wil spelen is dat hij oprecht gelooft dat betrokken burgers het verschil kunnen maken.

Over vier jaar is het Centrum van Rotterdam veel groener, zijn er meer speelplekken voor kinderen en plekken waar bewoners elkaar ontmoeten, heeft de stad schonere lucht, is er nog meer ruimte voor buurtinitiatieven die de buurt fijner, socialer en cultureler maken. 'Ik wil graag samen met bewoners en gebruikers van het Centrum 'stadmaken': functies mengen, fysiek en sociaal combineren, lokale belanghebbenden ruimte geven zich te ontwikkelen.'