Astrid Kockelkoren

Gebiedscommissielid Delfshaven

Astrid Kockelkoren is werkzaam als stedenbouwkundige bij een Rotterdams bureau voor stedenbouw. Naast haar sterke vakinhoudelijke kennis is ze in staat om plannen en visies duidelijk over te brengen aan bewoners en hun wensen te vertalen naar concreet beleid.

Astrid wil verbindingen leggen tussen duurzaamheid, economie, ruimtelijke inrichting en sociale problemen en dat vanuit een GroenLinkse politieke koers.

Astrid is naast haar lidmaatschap van de gebiedscommissie in Delfshaven actief in GroenLinks Rotterdam voor de werkgroep Ruimte en Milieu en heeft vanuit die rol inhoudelijke bijdragen geleverd aan de gemeenteraadsfractie, zoals het rapport 'Fietsen Rotterdamse Stijl'.