Astrid Kockelkoren_header

Astrid Kockelkoren

Raadslid

Astrid Kockelkoren is werkzaam als stedenbouwkundige bij een Rotterdams bureau voor stedenbouw. Astrid wil zich inzetten voor een duurzame economie, ruimtelijke inrichting.

Naast haar sterke vakinhoudelijke kennis over bouwen en wonen is Kockelkoren in staat om plannen en visies duidelijk over te brengen aan bewoners en hun wensen te vertalen naar concreet beleid.

 ‘De afgelopen 4 jaar heb ik als gebiedscommissielid tijdens de gesprekken met bewoners op straat en in buurthuizen de enorme kracht en gedrevenheid van bewoners gezien om zelf de handen uit de mouwen te steken in hun stad. Deze Rotterdamse initiatiefnemers steken hun nek uit om hun park, wijkcentrum of woonstraat te verbeteren. Zo hebben bewoners over de politieke verschillen heen, gezamenlijk een park ontwikkeld waarin niet alleen stukjes stadsnatuur zijn verbonden in één groen lintpark maar ook nieuwe verbindingen ontstaan tussen jong en oud en tegelijkertijd een bijdrage wordt geleverd aan gezondheid, re-integratie en waterberging in één.’

Veel bewoners hebben haast bij het vinden van een betaalbare toekomstgerichte woning in hun wijk of bij het verduurzamen van hun huis, terwijl er door dit college 20.000 sociale woningen gesloopt worden zonder dat hun mening gevraagd is. Geen tijd te verliezen dus om de door GroenLinks gewenste 70.000 woningen te verduurzamen zodat ons energieverbruik omlaag gaat en het wooncomfort omhoog.

Met het verbinden van al die Rotterdammers in één beweging het echt mogelijk is de stad te veranderen. Astrids doel is met GroenLinks aan die beweging verder te bouwen aan een groenere stad, waar ruimte is voor jongeren en ouderen om elkaar te ontmoeten, met toekomstgerichte woningen, gezonde lucht, waar water bijdraagt aan woongenot zonder natte voeten. 'Daar wil ik me graag met al mijn kennis en ervaring uit de Gebiedscommissie Delfshaven en als stedenbouwkundige voor inzetten in de gemeenteraad.'

Astrid is naast haar lidmaatschap van de gebiedscommissie in Delfshaven actief in GroenLinks Rotterdam voor de werkgroep Groen en heeft vanuit die rol inhoudelijke bijdragen geleverd aan de gemeenteraadsfractie, zoals het rapport 'Fietsen Rotterdamse Stijl'.