Informatie over kandidaatstelling

In de meeste gebieden hebben zich tussen 1 mei en 14 augustus kandidaten aangemeld en kan GroenLinks Rotterdam met een lijst meedoen aan de verkiezingen voor de gebiedscommissie. In veel gebieden zullen die lijsten, met de huidige aanmelden, echter niet bijzonder lang zijn. Aangezien iedere kandidaat wel een aantal stemmen meebrengt is het van belang ook in de gebiedscommissies met zoveel mogelijk kandidaten mee te doen.

Op 21 maart 2018 telt iedere stem en net die paar extra stemmen kunnen het verschil maken tussen wel of geen of een extra zetel in een gebiedscommissie. Het bestuur heeft om die reden besloten de kandidaatstelling voor de gebiedscommissies te verlengen tot en met 17 september aanstaande.

In maart heeft de algemene ledenvergadering een profielschets vastgesteld voor gebiedscommissieleden. De profielschets vind je hieronder. Het online aanmeldingsformulier waarmee je je kandidaat kunt stellen vind je hier.

Heb je vragen of wil je meer informatie over de kandidaatstellingsprocedure? Mail dan naar kandidatencommissie@groenlinksrotterdam.nl