Informatie over kandidaatstelling

GroenLinks Rotterdam wil met aansprekende en sterke lijsten meedoen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad en de gebiedscommissies op 21 maart 2018. Vanaf 1 mei tot en met 14 augustus kunnen leden en sympathisanten, die het gedachtengoed van GroenLinks onderschrijven, zich kandidaat stellen. 

In maart heeft de algemene ledenvergaderingĀ profielschetsen vastgesteld voor een gemeentelijke lijsttrekker, gemeenteraadsleden en gebiedscommissieleden. De profielschetsen vind je hieronder. DeĀ online aanmeldingsformulieren waarmee je je kandidaat kunt stellen vind jeĀ hier.

Als zich meerdere kandidaten melden voor het lijsttrekkerschap van de gemeenteraadslijst zal medio september een lijsttrekkersverkiezing gehouden worden onder de Rotterdamse leden van GroenLinks. Met de overige kandidaten voor de gemeenteraad en gebiedscommissies zal de kandidatencommissie, onder voorzitterschap van Arno Bonte, in september en oktober gesprekken voeren. De concept-kandidatenlijsten zullen in november ter definitieve vaststelling aan de ledenvergadering worden voorgelegd.

Heb je vragen of wil je meer informatie over de kandidaatstellingsprocedure? Mail dan naar kandidatencommissie@groenlinksrotterdam.nl